Hvad er tinnitus?

Tinnitus er latinsk og betyder noget i retning af øresusen? Tinnitus kan man sammenligne med en bits eller fremmedlegeme, som har stiftet bo i øregangen, normalt først det venstre øre. Den kan ikke fjernes den er kommet for at blive. Tinitus som den lille støjdjævel kaldes, afgiver en konstant lyd, f.eks. som prøvebilledelyden eller efter prøvebilledet i et TV, i en og samme irriterende tone og styrke. Tonen kan ligge på fra ca. 3.000 hz til 12.000 hz. I mit venstre øre ligger den på ca. 5.000 hz. Lydstyrken kan ligge på fra ca. 50 dB, men er svingende. Tinnitus lydfrekvensen er konstant sommetider kratigere somme tider svagere, jeg oplever at tinnitus larmer mest efter jeg har opoldt mig på steder eller i rum hvor der er højere lydtryk end normalt.

Tinnitus er en kedelig logerende, den er altid inde i hovedet på een, man slipper aldrig af med den. Det er den sidste man forsøger at sove fra, den første der vækker een om morgenen, den følger een konstant og støjer hele tiden. Man skal være varsom og forsøge at være tolerant over for støjdjævlelen, ellers kan den udløse uhyggelige perspektiver, som kan udarte sig i rastløshed, ukoncentration, depression, frustration, sågar raseri, det kan endda ende med at man giver sig selv ørefigener (Det er endnu tilladt at slå sig selv). Normalt ved smerter f.eks. tandpine, ondt i hovedet, ryggen eller andre steder , kan smerten dæmpes med smertestillende tabletter. Har man ondt i psyken er der også midler til at dæmpe det.

Mod tinnitus er der ingen midler, den lader sig ikke dæmpe, den ignorerer alt. Når først tinnitus har indlogeret sig i øregange, har man den logerende al tid resten af dit liv., hvis man ikke passer på, kan det også flytte ind i det andet øre. Ud over at tinnitus er meget generende, dæmper den også høreevnen, så pas på ørerne. Lydfrekvenser som svarer til tinnitusfrekvensen kan man ikke ananlyserer, derfor kan de virke som om man netop på dette punkt er døv. Musikere er nok den faggruppe som er mest udsat for tinnnitus og høreskader, derfor bør musikere beskytte sig. Mulighederne er ørepropper, afskærmning , eller en orkesteropstilling der tager betydelig mere plads, sådan at lydtrykket ikke har så skadelig indvirkning. I en orkestergrav eller små øvelokaler er sidste løsning umulig. Beskyttelse føles ofte generende, med ørepropper er der musikere som udtrykker at de ikke kan høre hvad de selv spiller, den enkle udøver føler at noget af den ønskede frihed bliver reduceret. Vi ved også at al beskyttelse reucerer frihed. Med lydskærme har den enkelte musiker mulighed for at vælge den skærmtype der passer bedst, i tillæg kan musikeren varierer stillingen foran skærmen efter hvor højt og lavt der spilles. Ønsker man ekstra god afskærmning, er der skærm-modeller med lydabsorption. Omtalen af tinnitus er taget ud af egne erfaringer som jeg udtrykker her. Min tinnitus kom under en lydtest af skærmene, et øjebliks uforsigtighed under en ekstem lydfrembringelse var nok. Så derfor advarer jeg endnu en gang “pas på ørerne”, brug Falko lydskærme, de beskytter.

Venlig hilsen
Henrik Falk Magnussen.